Swiss Laboratorie

O firmie

FSB Invest Sp. z o.o. to innowacyjna firma, która od kilku lat działa w branży charakterystycznej rośliny siewnej.
W 2018 r. rozpoczęliśmy dystrybucję Olejów C.D pod marką Swiss Laboratorie. W naszej ofercie znajdują się oleje, pasty i kryształy z C.D. Na początku oferowane przez nas produkty były wytwarzane w spółce kooperującej. Aktualnie w ramach grupy kapitałowej współpracujemy z trzema spółkami kooperującymi, które posiadają pełne zaplecze produkcyjne, o ogromnym potencjalne powtarzalności produktu w jakości oraz ilości. W 2021 roku jedna ze spółek partnerskich uzyskała pozwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie, przetwarzanie i dystrybucję substancji psychotropowych pochodzących z suszu charakterystycznej rośliny włóknistej w celu izolacji charakterystycznej rośliny C.D.

Wspólnie z firmami kooperującymi opracowaliśmy technologię ekstrakcji CO2 i alkoholową wykorzystywane do uzyskiwania oleju C.D, C.G oraz innych produktów charakterystycznej rośliny. Czynny udział w opracowaniu technologii mieli naukowcy z jednego z lubelskich uniwersytetów, którzy stale wspierają nas swoim doradztwem. Produkcja oleju C.D odbywa się w stale rozwijającym się laboratorium pod nadzorem  GIS, GIF i Sanepidu. Każdego dnia laboratorium produkuje  od kilkunastu do kilkuset litrów oleju charakterystycznej rośliny C.D pod różnymi postaciami.

100% naszych surowców pochodzi z partnerskich plantacji oraz certyfikowanych produkcji kontraktowych. Pierwsze próby upraw podjęliśmy w 2019 roku i od tego czasu regularnie prowadzimy zasiew wykorzystując certyfikowane nasiona z Instytutu Nasiennictwa w Poznaniu. Zasiewy odbywają się zgodnie z wytycznymi i pod ścisłą kontrolą Ministerstwa Rolnictwa. Od 2020 roku zwiększyliśmy areał pól. W uprawach dominują Futura 75 i Santhica 70, dające najlepsze wyniki w izolacji C.D i C.G.

Czysta uprawa i produkcja

  • W okresie wegetacji roślin w uprawach nie stosujemy pestycydów oraz innych środków ochrony.
  • W procesie produkcji nie stosujemy żadnej chemii, co potwierdzają badania składu gotowych produktów.
  • Nasze produkty nie mają w sobie metali ciężkich.
  • Nośnikiem naszych olejów C.D jest jadalny olej charakterystycznej rośliny, który posiada certyfikat ECO.

 

Nasze produkty posiadają CERTYFIKATY JAKOŚCI

Wszystkie partie naszych produktów są testowane jakościowo pod kątem potwierdzenia stężenia kannabinoidów, braku metali ciężkich oraz zawartości T.C. W latach 2018-2019 testy jakościowe naszych produktów przeprowadzaliśmy na wydziale chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W kolejnych latach testy produktów przenieśliśmy do wyspecjalizowanych niezależnych laboratoriów.

Badania jakości gleby są kluczowym elementem współpracy z rolnikami, ponieważ charakterystyczna roślina maja właściwości wyciągania z gleby wszystkich związków chemicznych. Przed zbiorem dbamy o określenie jak najlepszego momentu zbioru kwiatostanów, a po,  główne działania skupiamy na jakości suszenia w naturalnych warunkach bez niekontrolowanego użycia zanieczyszczonego powietrza. Susz jest badany pod kontem zawartości C.D, ale także metali ciężkich oraz pestycydów, a w największym stopniu T.C. Dalszy proces i badania to szereg działań w wyniku, których uzyskujemy kanabinoidy, terpeny i flawonoidy. Dziś oferujemy bardzo wysoką wydajność produkcji skalowalną na produkcję przemysłową. Pozwala nam to oferować produkt bardzo laboratoryjnej czystości, szwajcarskiej jakości z zachowaniem minimalnej ilości T.C.

img-01

Doskonalenie procesów i jakości to zadania, którymi zajmujemy się od ponad 3 lat. Wszystkie doświadczenia zdobyte przez nasz utytułowany zespół w kraju i za granicą implementujemy do wyrobu końcowego. Już na etapie siewu kontrolujemy jakość gleby, związki znajdujące się w jej zawartości, a w trakcie uprawy dbamy o zachowanie w 100% ekologicznych upraw bez użycia związków chemicznych.

Badania jakości gleby są kluczowym elementem współpracy z rolnikami, ponieważ charakterystycznej rośliny mają właściwości wyciągania z gleby wszystkich związków chemicznych. Przed zbiorem dbamy o określenie jak najlepszego momentu zbioru kwiatostanów, a po,  główne działania skupiamy na jakości suszenia w naturalnych warunkach bez niekontrolowanego użycia zanieczyszczonego powietrza. Susz jest badany pod kontem zawartości C.D, ale także metali ciężkich oraz pestycydów, a w największym stopniu T.C. Dalszy proces i badania to szereg działań w wyniku, których uzyskujemy kanabinoidy, terpeny i flawonoidy. Dziś oferujemy bardzo wysoką wydajność produkcji skalowalną na produkcję przemysłową. Pozwala nam to oferować produkt bardzo laboratoryjnej czystości, szwajcarskiej jakości z zachowaniem minimalnej ilości T.C.